DEEP INJECTIONS®
Ojačavanje temeljnog tla pomoću ekspanzivne smole Geoplus®

FLOOR LIFT®
Floor Lift® je tehnologija koja rješava problem slijeganja podova

WALLS RESTORING®
Injektiranje smole s točno određenom silom ekspanzije u zidane građevine

CAVITY FILLING®
Popunjavanje i stabilizacija podzemnih šupljina metodom Cavity Filling®

 

Niste pronašli odgovor koji ste tražili?

Kontaktirajte nas!

Često postavljena pitanja

DA LI MI JE POTREBNA VAŠA USLUGA?

Mi se bavimo ispitivanjem, te sanacijom i poboljšanjem temeljnog tla ispod objekata. Ukoliko imate pukotine na zidovima, vrlo je vjerojatno da je do njih došlo zbog problema u tlu odnosno tzv. diferencijalnog slijeganja temelja. To je slijeganje pri kojemu se jedan dio temelja ponaša (sliježe) drugačije od drugog. Ovo se dešava uslijed različitih uzroka, a najčešće je to iz razloga što je na jednom dijelu objekta tlo lošije kvalitete. Kako bi se problem riješio, potrebno je poboljšati tlo ispod lošeg dijela kako bi se slijeganje temelja zaustavilo, a samim time spriječila daljnja oštećenja i nastanak novih pukotina.

ŠTO U SLUČAJU PUKOTINA NASTALIH POTRESOM?

Potres je nepogoda pri kojoj, za razliku od slijeganja, dolazi do horizontalnih sila i pojave pukotina kao posljedica prekomjernog naprezanja konstrukcije usred ljuljanja. Ove posljedice (pukotine) mogu biti izraženije ukoliko je tlo ispod objekta prilikom potresa bilo lošije kvalitete (nosivosti) što je posebno vidljivo po pukotinama u prizemnim i podrumskim etažama. Bilo kakvi sanacijski radovi na objektu i konstrukciji bi mogli biti uzaludni ukoliko se prethodno ne ispita i ne popravi problematično tlo.

KUĆA JE STARA VIŠE OD 30 GODINA, KAKO JE MOGUĆE DA JE SAD DOŠLO DO SLIJEGANJA?

Tlo je promjenjivo, bilo uslijed prirodnih ili ljudskih uzroka. Klimatske promjene kojima svjedočimo dovele su do prekomjernih razlika u sušnim i kišnim periodima. Kako manjak vode (suša) utječe nepovoljno na tlo, tako ni prekomjerna količina vode nije dobra. Vibracije sa prometnica, neispravna odvodnja oborinskih voda, stabla u blizini objekta, puknuća kanalizacijskih cijevi, spuštanje podzemnih tokova uslijed izgradnje zgrada sa podzemnim garažama… neki su od razloga koji također mogu uzrokovati promjene temeljnog tla.

NIJE LI DO SLIJEGANJA DOŠLO ZBOG PLITKIH TEMELJA?

Plitki temelji sami za sebe vrlo su rijetko jedini ili glavni uzrok slijeganja, pogotovo ako se oštećenja nalaze samo na jednom dijelu objekta ili su nastala dugo vremena nakon izgradnje objekta. Činjenica je da objekti sa dubokim temeljima (ili podrumima) imaju manje problema sa slijeganjem, no zapitajte se, kako to da su se pukotine tek sada pojavile ili su se pojavile samo na jednom mjestu. Slijeganje je vrlo često posljedica VIŠE uzroka odjednom, od kojih je loše tlo obično neizostavan sukrivac.

KAKO ISPITUJETE TLO I MOŽE LI VAM KORISTITI POSTOJEĆI GEOMEHANIČKI ELABORAT?

U našem radu za ispitivanje koristimo tzv. dinamički penetrometar (DPM-30) što je, pojednostavljeno, uređaj kojim se šipka točno određenih dimenzija i težine zbija u tlo pomoću utega težine 30 kg i pritom se mjeri koliko brzo šipka penetrira (ulazi) u tlo. Dobiveni rezultati daju nam sliku otpora tla po dubini i to neposredno uz sami temelj objekta, što je i područje koje nam je jedino interesantno za dimenzioniranje zahvata. Ukoliko su neka druga ispitivanja koja posjedujete izvedena relativno nedavno i uz sami temelj, mogu nam koristiti.

O ČEMU OVISE VOLUMEN I CIJENA SANACIJE TLA?

O dužini temelja ispod kojih je potrebno izvršiti injektiranje, dimenzijama temelja, te o stanju temeljnog tla. Prilikom ispitivanja tla, objekt se detaljno (vizualno) pregleda, te po potrebi provjeri njegov nagib. Područja na kojima se nalaze pukotine najčešće su i područja koja su zahvaćena slijeganjem i područja ispod kojih se izvodi injektiranje. Kako bismo bili sigurni, ispitivanjima tla oko objekta dodatno potkrjepljujemo ove pokazatelje kako bismo imali „punu“ sliku.

PUKNUO MI JE JEDAN UGAO KUĆE, KAKO ODREĐUJETE DUŽINU TEMELJA ZA INJEKTIRANJE?

Nakon što pregledamo cijeli objekt radi eventualnog pronalaženja pukotina na drugim dijelovima, mjerimo dužinu temelja „od pukotine do pukotine“. Dodatno ispitamo tlo na samom uglu, na krajevima pukotina, te na „zdravom“ dijelu objekta kako bismo dobili komparativne rezultate. Dužina temelja od „pukotine do pukotine“ je najčešće dužina koju tretiramo.

ŠTO UKOLIKO JE CIJELA KUĆA ISPUCALA?

U tom slučaju radimo opsežnije istražne radove (više bušotina), te po potrebi izmjeru horizontalnosti nivelirom. U nekim slučajevima (ukoliko je sanacija svih temelja financijski neprihvatljiva), u suradnji sa geodetima vršimo praćenje visine objekta kroz određeni period (npr. godinu dana) kako bi se utvrdile aktivne zone slijeganja. Pored ili umjesto ovakvog mjerenja postavljamo i mjerne pločice na pukotine kojima se jasno može vidjeti „radi“ li pukotina i u kojem smjeru.

ŠTO U SLUČAJU KADA PUKOTINA NEMA, ALI SE CIJELA KUĆA NAGNULA?

To su slučajevi objekata kojima su temelji rađeni vrlo čvrsto i solidno. Nažalost, to pokazuje da nije sve ni u kvaliteti gradnje. Njih također rješavamo, no tu je naglasak na mjerenju nagiba i određivanju najniže točke objekta (gdje je slijeganje najveće). Procjenu volumena zahvata određujemo na malo složeniji način kojeg ne bismo ovdje objašnjavali.

DA LI MOŽETE PODIGNUTI ODN. IZRAVNATI OBJEKT?

Premda prilikom izvođenja radova dolazi do laganog podizanja temelja kao posljedice ekspanzije smole, podizanje, kao i zatvaranje pukotina je rijetko i cilj samih radova, a vrlo često je i nemoguće. Naime, radovi se izvode vrlo pažljivo, uz minimalne pomake, kako uslijed prekomjernog podizanja ne bi došlo do pojave novih pukotina i oštećivanja temelja. Samo objekte koji se nalaze na temeljnim PLOČAMA možemo podignuti i to uz određene tehničke uvjete.

DA LI MOŽETE ZATVORITI (STISNUTI) PUKOTINE PRILIKOM ZAHVATA?

Pukotine se u velikom broju slučajeva malo „stisnu“ zbog efekta podizanja, no vrlo rijetko se potpuno zatvore. Naime, unutar pukotine se često nađu ostaci gradivnog materijala koji sprečava potpuno zatvaranje pukotina. Napominjemo da je cilj naših radova STABILIZACIJA TEMELJA I SPREČAVANJE DALJNJEG SLIJEGANJA TEMELJA, a u svrhu povećanja stabilnosti objekta i sigurnosti boravka u njemu. Zatvaranje pukotina nije moguće, a nije niti preporučljivo, a pukotine treba nakon radova popraviti i zatvoriti na drugačiji način.

KOJE PRIPREMNE RADNJE MORAM NAPRAVITI PRIJE POČETKA RADOVA?

Potrebno je osigurati parkirno mjesto za naš kamion-radionicu (najdalje 70 m od mjesta izvođenja radova), osloboditi prostor u području injektiranja, te označiti eventualne instalacije tamo gdje bi radovi trebali biti izvedeni.

MOGU LI BORAVITI U KUĆI ZA VRIJEME IZVOĐENJA?

U pravilu prilikom izvođenja radova nije potrebno napuštati objekt niti ga je potrebno zatvarati (prekidati svakodnevnu funkciju).

KOLIKO SU VAŠI RADOVI BUČNI ILI INVAZIVNI?

Tijekom izvođenja radova jedina buka koja se razvija je za vrijeme bušenja rupa za injektiranje. Ovo uzima otprilike 1-2 sata i obično se odvija na početku radova. Tijekom radova ne koristimo teške strojeve niti radimo iskope tako da ne ugrožavamo dvorište ili okoliš, ali niti objekt.

KOLIKO TRAJU SAMI RADOVI?

Sam postupak izvođenja je relativno brz. U pravilu izvodimo 10-12 metara dužnih temelja u jednom danu. Za jednu obiteljsku kuću ovo je ujedno i najčešći slučaj.

KAKO ZNATE DA STE DOŠLI DO ŽELJENOG POBOLJŠANJA TLA?

Osim što prije zahvata unosimo podatke o objektu kao i stanju tla u program za izračun volumena i načina radova, dodatni „test“ vršimo i tijekom samog zahvata. Naime, prilikom injektiranja postavljamo laserske uređaje na objekt kojima pratimo tijek radova i ponašanje (podizanje) temelja. U trenutku kad uređaju zabilježe pomak temelja od pola milimetra prema gore, to nam je pokazatelj da je tlo ojačano do te mjere da može podnijeti težinu objekta odn. temelja i tada injektiranje na toj poziciji zaustavljamo. Po potrebi, možemo izvršiti i dodatna, komparativna, ispitivanja tla nakon zahvata.

MOŽE LI VAŠA SMOLA OŠTETITI KANALIZACIJU?

Sama smola ne može oštetiti kanalizaciju, osim ako je ona na neki način već oštećena. Naime, vrlo je izgledno da postoji neka veza između lošeg tla i oštećene kanalizacije, pri kojoj jedno može dovesti do drugog. Stoga prije zahvata sugeriramo da se provjeri stanje cijevi ispod objekta, barem u području 2 m od područja gdje će biti izvedeno injektiranje. U slučaju da kanalizacijski sustav nije cjelovit, smola može kroz pukotine ući u cijevi i začepiti ih. Ovo je rijedak slučaj, no dobro ga je napomenuti kako bi se na vrijeme spriječile neželjene posljedice.

NA KOJI NAČIN BUŠITE RUPE ZA INJEKTIRANJE I RADITE LI TO UNUTAR ILI IZVAN OBJEKTA?

Za potrebe injektiranja smole moramo izbušiti bušotine neposredno uz zid i koso KROZ temelj, obično na razmaku od 1 metar. Bušotine su promjera 26 mm koliko otprilike iznose i rupe za bušenje. U slučaju da se radovi izvode iznutra, sklanjamo podnu lajsnu kako bismo je pri završetku radova vratili i na taj način prikrili rupe, te koristimo usisavač. Ako vam je estetika jako bitna predlažemo da se prije radova ipak detaljno konzultirate sa nama o tijeku radova.

DO KOJE DUBINE VRŠITE INJEKTIRANJA, KOJE JE PODRUČJE DJELOVANJA SMOLE I KOJA JE BRZINA NJENE EKSPANZIJE?

Injektiranja vršimo prema Bousinnesq-ovoj teoriji utjecaja opterećenja objekta na tlo, te prema rezultatima stanja tla. Najčešće je to do 3,0 m dubine od dna temelja, ali po potrebi može (ili treba) biti izvršeno dublje ili pliće. Sama dubina injektiranja također je faktor koji može utjecati na cijenu. Smola ima vrlo ograničeno djelovanje, što je još jedna njena prednost. Krug utjecaja se širi do 1,0 – 1,5 m od točke ubrizgavanja, dok sama reakcija širenja traje oko 15 sekundi. 90% svoje krutosti smola postiže unutar sat vremena, dok se ostatak dešava u iduća 24 sata.

VRŠITE LI INJEKTIRANJA I U GLINI?

Glina je najčešća vrsta tla u kojoj injektiramo smolu, jer je ujedno na njoj izgrađeno najviše objekata kod nas. Također injektiramo i u pijeske i šljunke, kao i sve ostale vrste tla koji imaju tvrdoću manju od lapora. Injektiranja vršimo čak i u laporu ukoliko se radi o lomljenom laporu.

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU VAŠE METODE I PODBETONIRANJA?

Podbetoniranje je klasična i, rekli bismo, zastarjela metoda sanacije temelja kojoj osnovna razlika polazi od toga da se kod nje tlo ispod temelja ne „poboljšava“ nego u potpunosti zamjenjuje betonom. Ovaj postupak iziskuje složene i invazivne građevinske radove pri kojima je ispod temelja potrebno iskopati jame (kampade) u zaliti ih betonom. Glavni (i najvažniji) nedostatak pritom je težina kojom se dodatno opterećuje tlo ispod temelja, a postoji i potencijalan rizik od urušavanja objekta uslijed iskapanja zemlje. Radovi također traju znatno duže od injektiranja smolom, te je nakon njih potrebno izvesti ponovno uređivanje dvorišta i okoliša.

JESAM LI NAKON VAŠEG ZAHVATA MIRAN/NA I MOGU LI POPRAVLJATI PUKOTINE?

Nakon poboljšanja tla metodom URETEK temelji vašeg objekta su stabilni i njihovo slijeganje je zaustavljeno. Same pukotine bi mogle još neko vrijeme „raditi“ jer nakon zahvata dolazi do tzv. procesa smirivanja stanja, pri čemu se objekt „privikava“ na novo tlo i još neko vrijeme „radi“. Ovaj proces ovisi o vrsti tla i količini vlage u tlu prilikom injektiranja i može trajati do godinu dana. U tom periodu pukotine se mogu otvarati za do 1-2 mm zbog čega sugeriramo da se sa popravkom pukotina pričeka taj period.

NA KOJI NAČIN POPRAVITI PUKOTINE?

Pukotine možete pokušati popraviti samo prekrivanjem mrežicom i žbukanjem no to često nije dovoljno ukoliko vam vizualno smetaju. Razlog tome nalazi se u tome da pukotina čak i nakon sanacije tla može malo „raditi“ ako ništa drugo, zbog temperaturnih razlika. Stoga je, u slučaju da se pukotine u potpunosti želite riješiti, istu potrebno sanirati na način da napukli zid ponovno povežete u čvrstu cjelinu npr. karbonskim vlaknima ili epoksidnim smolama (preporuke izvođača ovih radova vam možemo dati na zahtjev). U slučaju znatnih oštećenja, ovo je čak i nužno.

DAJETE LI GARANCIJU NA RADOVE?

Garancija na radove traje 10 godina u kojem periodu jamčimo da neće doći do naknadnih slijeganja tla u injektiranom području. Po završetku zahvata na neke od pukotina možemo staviti mjerne pločice kojima će se pratiti pukotina. Ukoliko se nakon zahvata pukotina proširi za više od 2 mm, ili se pojave nove pukotine, klijent nam se treba javiti u kom slučaju izvodimo dodatna ispitivanja tla i utvrđivanje uzroka, te po potrebi i dodatno injektiranje o našem trošku. Podsjećamo da u cijelom procesu sanacije, vršimo nekoliko stupnjeva kontrole zahvata i naši radovi su efikasni u 99% slučajeva „isprve“.

ŠTO NAKON ISTEKA 10 GODINA? TREBAM LI PONOVNO INJEKTIRATI?

Metoda URETEK Deep Injections zamišljena je i djeluje kao TRAJNO rješenje. Sama smola ima trajnost preko 120 godina, ne truli i ne mijenja svoja svojstva kroz dugi niz godina. Nakon zahvata, ipak sugeriramo ukloniti eventualne uzroke koji su doveli ili bi mogli dovesti do novih slijeganja, poput provjere kanalizacijskih cijevi, izvođenje odvodnje oborinskih voda i sl.

MOGU LI SAMO RJEŠAVANJEM UZROKA ZAUSTAVITI SLIJEGANJE?

Ovo u najvećem broju slučajeva nije dovoljno, a može biti i kontraproduktivno. Imali smo slučajeve pucanja objekta NAKON sanacije kanalizacije jer je njenim popravkom došlo do lokalnog isušivanja tla i slijeganja temelja. Tlo je potrebno popraviti nakon što je došlo do njegove degradacije, ZAJEDNO sa rješavanjem potencijalnih uzroka.

POMAŽE LI VAŠA TEHNOLOGIJA PRI SANACIJI KLIZIŠTA?

Primarna namjena naše tehnologije je zaustavljanje SLIJEGANJA odnosno pomaka sa vertikalnim smjerom gibanja. Klizišta (i puzišta) imaju horizontalnu komponentu i za njihovo kvalitetno rješavanje je potrebno izvršiti znatno opsežnije (i dublje) zahvate kako bi se zaustavilo pomicanje velikih volumena tla. Postojanje klizišta bi trebalo potvrditi od strane stručnjaka, jer postoje brojna kriva tumačenja ovih pojava, pogotovo ako dolaze od nestručnih osoba.

DA LI JE MOJA KUĆA POTPUNO STABILNA NAKON VAŠEG ZAHVATA?

Tehnologija koju izvodimo namijenjena je stabilizaciji temelja, a samim time i objekta. Ovo vrijedi u slučajevima kada dolazi do slijeganja temelja uslijed lošeg tla. U slučaju većih oštećenja na konstrukciji (pukotina) preporučamo zatražiti mišljenje statičara jer je kod određenog broja objekata potrebno izvršiti i dodatnu konstruktivnu sanaciju.

KORISTI LI SMOLA PRI ZAŠTITI TEMELJA OD VLAGE (HIDROIZOLACIJI?)

Smola u tlu smanjuje utjecaj vlage na temelje no ne preporučamo je koristi ukoliko joj je to jedina namjena.

IZVODITE LI RADOVE TIJEKOM CIJELE GODINE?

Tehnologija izvođenja nije ovisna o vremenskim uvjetima kao niti temperaturi i jednako kvalitetno se radi u zimskom i ljetnom periodu.

ŠTO JE SMOLA PO KEMIJSKOM SASTAVU?

Smola je dvokomponentna poliuretanska smjesa. Otporna je na vanjske utjecaje (kemikalije, vodu…), te nije štetna za okoliš.

KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA NAKON POTRESA U ZAGREBU 2020. GODINE?

Objekti koje smo sanirali prije potresa doživjeli su minimalna ili nikakva nova oštećenja. Jedna zgrada u samom centru grada je jedina neoštećena zgrada u ulici. Izgledno je da objekti sa dobrim temeljnim tlom bolje podnose potres od onih drugih.

DA LI JE MOGUĆE DOBITI KONTAKT NEKOG OD VAŠIH KLIJENTA RADI KONZULTACIJA?

Imamo veliki broj zadovoljnih klijenata koji će rado podijeliti svoje iskustvo sa vama. Kontakti su dostupni na zahtjev, te nam se slobodno javite.

Riješite problem od temelja

Savska cesta 84, Sesvete, Croatia

           Mob: 098 228 058


info@uretek.hr

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.