098 228 058 (Danko Seletković) info@uretek.hr

DEEP INJECTIONS®
Ojačavanje temeljnog tla pomoću ekspanzivne smole Geoplus®

FLOOR LIFT®
Floor Lift® je tehnologija koja rješava problem slijeganja podova

WALLS RESTORING®
Injektiranje smole s točno određenom silom ekspanzije u zidane građevine

CAVITY FILLING®
Popunjavanje i stabilizacija podzemnih šupljina metodom Cavity Filling®

 

Niste pronašli odgovor koji ste tražili?

Kontaktirajte nas!

Često postavljena pitanja

O čemu ovisi cijena zahvata?
Cijenu zahvata određuju dužina temelja koju je potrebno injektirati, kao i stanje tla. Najčešće injektiramo tlo ispod temelja za kojeg je evidentno da su slegnuli (popucali), dok dubinu injektiranja i količinu materijala određujemo po ispitivanju tla.
Izvodite li radove na području cijele Hrvatske?

Da, radove izvodimo u cijeloj zemlji, a uskoro i u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Uretek tehnologija primjenjuje se i u cijelom svijetu.

Je li zahvat invazivan?

Ne, zahvat se izvodi bez kopanja, a rupe za injektiranje se buše ručnim bušilicama tako da ga je moguće izvoditi i na teško dostupnim mjestima, te iznutra.

Kojeg promjera su rupe za injektiranje?

Rupe za injektiranje su promjera 18 do 26 mm.

Koja je međusobna udaljenost rupa?

Udaljenost može varirati od 0,45 m do 0,90 m. Za svaki zahvat određuje se potrebna udaljenost između bušotina.

Koja je maksimalna udaljenost kamiona sa smolom od mjesta zahvata?

Ta udaljenost je maksimalno 80 m koliko iznosi dužina cijevi za dopremanje smole do gradilišta.

Koje je vrijeme trajnosti smole?

Svojstvo poliuretanskih proizvoda jamči njihovu dugotrajnost. Kemijska industrija garantira trajnost od najmanje 30 godina.

Kako se kontroliraju rezultati zahvata?

Općenito, injektiranje se zaustavlja kada laserski uređaji postavljeni na objektu zabilježe početak njegovog podizanja. To znači da je u tlu došlo do takvog stupnja ojačanja da okolni pritisak podnosi ne samo opterećenje objekta u mirovanju nego i puno veće sile koje nastaju njegovim podizanjem. Osim toga, na mjestu zahvata se mogu izvesti i komparativna geomehanička ispitivanja (penetrometrija) prije i poslije injektiranja.

S obzirom na veliku snagu smole, postoji li opasnost od pretjeranog podizanja objekta?

To je praktički nemoguće s obzirom da kemijska reakcija dviju komponenti završava vrlo brzo, a injektiranje je moguće u svakom trenutku zaustaviti. Zahvat se osim toga cijelo vrijeme prati laserskim uređajima koji bilježe i najmanji pomak objekta.

Je li moguće izvoditi zahvat u glinovitom tlu?

Da. Mnogi zahvati ovom tehnologijom izvedeni su u glini čija je propusnost vrlo niska. U tom slučaju smola ne popunjava šupljine u tlu, nego stvara gustu mrežu kanala sličnu korijenju stabala ispunjavajući najsitnije pore u tlu.

Je li moguće Uretek tehnologiju primijeniti u slučaju kada dođe do slijeganja objekta zbog isušivanja tla?

Da, Uretek tehnologija se često primjenjuje na područjima gdje prevladava glinovito tlo i gdje su takvi slučajevi uobičajeni. Tada je zadatak smole prije svega popuniti šupljine nastale na kontaktu temelja i tla. Osim toga, preporučljivo je izvesti i dodatne zahvate na izolaciji tla od vode kako bi se spriječili eventualni budući utjecaji pretjerane vlage odn. isušivanja.

Koja su ograničenja u primjeni tehnologije u ekspanzivnoj glini?

U slučaju postojanja glinenog tla koje može nabujati, važno je upozoriti projektanta na to da i najmanji dotok vode može uzrokovati značajna nabreknuća tla i podizanje građevina koje se na njemu nalaze, te nastanak pukotina. Vrednovanje mogućnosti izvedbe zahvata Uretek Deep Injections, u slučaju postojanja takvog tla, neće ovisiti niti o analizi prirodnog sadržaja vode u trenutku injektiranja, niti o potencijalnim vrijednostima pritiska i obujma bujanja tla koje se tretira. Općenito govoreći, važeća su ograničenja iznesena u Tehničkoj prezentaciji Uretek (brošura).

Koja su ograničenja u primjeni tehnologije u organskoj glini?

Prisustvo organskih glina može ograničiti primjenu tehnologije. U fazi projektiranja je bitno uzeti u obzir udio organskih tvari u tlu, te izračunati sekundarno slijeganje pod statičkim opterećenjem karakteristično za tu vrstu tla.
Nakon izvođenja zahvata, u periodu od najmanje 12 mjeseci, potrebno je pažljivo pratiti ponašanje objekta. Ponekad je potrebno zahvat izvršavati u nekoliko faza sa vremenskim odmakom.

Može li se izvršiti injektiranje smole u područja s podzemnom vodom?

Da. Smola pod utjecajem vode ne mijenja svoja fizičko-mehanička svojstva.

Koristi li se metoda Uretek Floor Lift za podizanje slegnutih dijelova podova?

Da. Metoda Floor Lift namijenjena je podizanju slegnutih podova. Pritom uspješnost zahvata ovisi o uzroku slijeganja te čvrstoći samog poda. U praksi postižemo podizanje do 10 cm uz toleranciju od 1mm/m.

Koji je razmak između injekcija prilikom Floor Lift zahvata?

Prilikom zahvata podizanja podova radi se mreža injekcija međusobno udaljenih od 1,0 do 1,5 m.

Koristite li različite vrste smola?

Za svaku od Uretek tehnologija koristimo smolu različitih mehaničkih svojstava.

Kada se primjenjuje zahvat Uretek Walls Restoring®?

Metoda Uretek Walls Restoring namijenjena je obnavljanju veziva u zidovima, a koristi se i u strukturama poput nasipa, potpornih zidova, mostova itd.

Mogu li se istovremeno primijeniti Deep Injections i Walls Restoring® metode?

Da. U slučaju kada dođe do oštećenja zida iz razloga slijeganja temeljnog tla i dotrajalosti veziva obje tehnologije koriste iste rupe što klijentu donosi ekonomsku uštedu.

Riješite problem od temelja

Kontaktirajte nas!

Pošaljite sliku objekta

Kako ste saznali za nas?

Josipa Jelačića 112, 10430 Samobor

+385 1 33 77 007

Mob: 098 228 058 (Danko Seletković)

info@uretek.hr

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.