Inžinjersko geološki radovi

Taus d.o.o. nudi sljedeće usluge:

  • identifikacija geoloških materijala i njihovo definiranje u prostoru
  • definiranje fizičkih i mehaničkih svojstva geoloških materijala i masa
  • analiza relevantnih geomorfoloških, litoloških, strukturnih i hidrogeoloških značajki područja
  • određivanje parametara geoloških materijala i inženjerskih zahvata koji utječu na stabilnost padina, površinskih ili podzemnih kopova
  • identifikacija i određivanje značajki geoloških hazardnih procesa (poput klizanja, odranjanja, tečenja materijala, različitih oblika usijedanja)
  • definiranje geoloških uvjeta i značajki koji utječu na spomenute geohazardne procese
  • definiranje svih geoloških značajki koje utječu na izgradnju, eksploataciju objekata i kopova, ili djeluju na promjene u okolišu
  • izrada modela kojima se opisuju i definiraju inženjerskogeološke značajke s ciljem definiranja ponašanja u prirodnim uvjetima ili nakon izgradnje
  • izrada inženjerskogeoloških karata različitih mjerila i namjena
  • predlaganje preventivnih i sanacijskih mjera, ili mjera poboljšanja značajki terena i očuvanja okoliša

Kontakt: Mirko Murgić, 099/53 53 191

Savska cesta 84, Sesvete, Croatia

           Mob: 098 228 058


info@uretek.hr

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.