Obiteljska kuća u Zagrebu

Objekt je izgrađen 60-ih godina. Nadograđen je 1981., dijelom na starim temeljima koji su prema geomehaničkom elaboratu dubine do 0,4m, zatim na novo izvedenim temeljima samcima na istočnom nosivom zidu objekta, u dimenzijama 1,35m X 1,25m X 0,50m te novo izgrađenom trakastom temelju na sjeveru, na kojoj je strani objekt dodatno proširen 2007.g. Objekt je dijelom izgrađen na nasipanom tlu kojim je zatrpan prostor nekadašnjeg podruma te su upravo u tom, jugozapadnom, dijelu uočene najveće pukotine, a dogradnja u jugozapadnom dijelu u ustupljenom elaboratu označena kao najosjetljivija zona. Mjerenje slijeganja je izvedeno u dva navrata, 06.03.2012. i 03.10.2012.

  • Statički proračun ukazuje da se opterećenje nadogradnjom na dijelu prijenosa najvećeg opterećenja, srednjeg nosivog zida, prenosi putem nosivog zida starog objekta na temeljnu kostrukciju starog objekta, što je najvjerojatnije slučaj i na južnom zidu.

Prva oštećenja objekta javila su se odmah nakon nadogradnje u vidu vitoperenja podne ploče kata. Također je uočeno slijeganje podne ploče kata u sredini centralnog nosivog zida za do 8,5cm, te nosivih zidova za 4,0cm–8,5cm. Prema mišljenju geomehaničara vremenski tijek pojave pukotina se povezuje s rekonstrukcijskim radovima na objektu. Također je moguće da je pojava pukotina na jugozapadnom uglu u neposrednoj vezi s otvorom u južnom nosivom zidu.

VRSTA USLUGE: Sanacija temelja
OPSEG RADOVA: 36 metara
TRAJANJE RADOVA: 3 dana
GODINA IZVOĐENJA RADOVA: 2013.

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.