Palatium vetus

Palatium vetus je najstariji kompleks građevina u gradu Aleksandriji, pokrajina Piemont, izgrađen 1170.

Predstavljala je središte političke, upravne i sudske vlasti srednjovjekovnog grada.

Objekt se sastoji od jednog tijela na dvije etaže iznad zemlje, sa središnjim dvorištem.

Problemi:

Projektom obnove i konzervacije predviđeno je povećanje opterećenja, stoga je bila nužna konsolidacija temeljnog tla ispod glavnih nosivih zidova. Očekivano povećanje opterećenja kretalo se u rasponu od najmanje 9% do najviše 50% (prosjek 20%) od početnog opterećenja prije restrukturiranja, dok je povećanje pritiska na tlo variralo od 0,35 MPa do 1,19 MPa. Konsolidacija je bila usmjerena na povećanje nosivosti temeljnog tla za dobivanje prosječnog penetracijskog otpora od 14 udaraca po 10cm napretka, mjereno laganim dinamičkim penetrometrom. Intervencija je bila komplicirana zbog prisutnost različitih vrsta temelja, budući se objekt kroz stoljeća više puta renovirao i proširivao a što je samo djelomično dokumentirano.

Terenska istraživanja i laboratorijski testovi:

Detaljnom analizom utvrđeno je da su zidovi izrađeni od čvrste opeke i veziva, u nekim slučajevima je utvrđeno da sadrže i kamene teksture. Dubina temelja varira od minimalno 0,5 m do najviše 3,0 m. U svrhu utvrđivanja litološkog sastava tla provedena su geološka istraživanja, uključujući: istraživanje s kontinuiranim jezgrovanjem, SPT penetracije testove, uzorke za laboratorijska ispitivanja, penetracija testove s SCPT superteškim dinamičkim penetrometrom vrste Pagani. Istraživanja su otkrila prisutnost površinskog nasutog sloja, slijedi sloj muljevite gline, na nižoj razini je pješčani mulj s rijetkim oblutcima i šljunkom i konačno glina i grubi pjesak.

Način djelovanja:

zahvat metodom Uretek Deep injection podjeljen je u 4 sekcije kako bi optimizirali vrijeme reakcije i koordinaciju s drugim restauratorskim radovima koji su bili u tijeku. Injektiranje je izvođeno na dubinu od 6,5 m od razine tla, što je dovelo do konsolidacije i zbijanja tla kako je i planirano. Ukupno je sanirano 214,0 m dužnih temelja, 14 stupova trijema i 3 temeljne stope.

Ishod intervencije:

Usporedno penetrometrijsko ispitivanje u svakom od 4 područja zahvata, pokazalo je povećanje nosivosti od 230%.

Napomene:

U fazi projektiranja zahvata na konsolidaciji tla metodom Uretek, na objektu Palatium Vetus, korišteni su različiti računalni alati među kojima i softver SIMS razvijen od strane Ureteka za simuliranje djelovanja injekcija smole u zemlji, definiranja potrebne količine smole, a posebno učinka novog stanja naprezanja. Sve skupa daje prikaz povećanja nosivosti, tako da je moguće potvrditi točan stupanj poboljšanja u mjestu zahvata.

Vrsta usluge:Sanacija temelja
Godina radova: 2010
Trajanje radova: 25 radnih dana.

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.