Spremnik pročišćivača vode

Objekt za pročišćavanje vode izgrađen 80-ih godina. Objekt se sastoji od 3 cilindrična armiranobetonska anaerobna digestora, promjera 15,0 m, od kojih svaki ima površinu od 170 m2 i kapacitet od 1400 m3. Tlocrt objekta opisuje jednakostranični trokut sa stranicama duljine 44,0 m koji se nalazi otprilike u središtu lokalnog postrojenja za preradu otpadnih voda. U sklopu postrojenja se također nalaze dva pročistača s promjerom od 27 m i kapacitetom od 1570 m3 svaki.

Problemi:
Nakon punjenja spremnika, koji se koriste od 80-tih godina, primjećena su diferencijalna slijeganja kao rezultat povećanog opterećenja. Zahvat metodom Uretek ima za cilj povećati nosivost temeljnog tla te ublažiti očekivano diferencijalno slijeganje.

Terensko istraživanje i laboratorijski testovi:
Spremnici digestora temeljeni su na tri temelja u obliku obrnutog konusa (visina 2,30 m), koji su izrađeni od armiranog betona debljine 40 cm. Prazni spremnici pritišću površinu tlakom od 33kN/m2, a kada su u funkciji tlak raste do maksimalne vrijednosti od 93,3 kN/m2.
Uretek je izveo 10 dinamičkih penetrometrijskih testova. Zaključak geotehničkog izvješća dr. Manini-a je da se ispod temelja nalaze slijedeći slojevi:
– 6m nasip od zemlje i kamena;
– 8m pjesak pomiješan s glinom;
– sloj gline i silta koji se proteže do 130m od razine tla.

Način djelovanja:
zahvat metodom Uretek Deep Injection usmjeren je na konsolidaciju tla u tri razine do oko 5,50 m od razine tla.
Zahvat obuhvaća konsolidaciju tla ispod tri temeljne ploče digestora, ukupno 510 m2 tla ispod temelja odnosno volumen od oko 1530 m3.
Zahvat je proveden u dvije faze između kojih je klijent dao izvršiti djelomičan ciklus punjenja i pražnjenja spremnika.
Tijekom izvođenja zahvata i 7 mjeseci nakon zahvata Uretekovi inženjeri su obavili precizno mjerenje kroz tromjesečni programu očitanja kako bi se identificirala područja najviše sklona slijeganju.

Ishod intervencije:
prije i poslije zahvata izvedeni su dinamički penetrometrijski testovi koji su potvrdili povećanje tražene nosivosti tla.

Napomene:
Ovaj slučaj pokazuje kako je metoda Uretek Deep Injection rješenje i za  konsolidaciju tla velikog volumena sa vrlo slabim geotehničkim značajkama.

Vrsta usluge: Sanacija temelja
Godina završetka: 2006.
Trajanje rada: 15 dana

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.