Stambena zgrada u Zagrebu

Objekt je izgrađen na prijelazu 1939./1940. godine, na betonskim trakastim temeljima, širine 0,6m do 1,2m  i dubine 0,8m u odnosu na podnu ploču podruma (odnosno 1,4m od površine tla sa sjeverne i 2,2m sa južne strane objekta), armiranih u području vertikalnih ukruta (stupova). Sjeverna strana objekta nalazi se u depresiji, tako je u odnosu na okolni teren ovdje teren niži za 1,6m do 1,8m. Ispod zgrade proteže se podrum. Podna ploča podruma ostala je izdignuta u odnosu na temelj iako je godinu dana ranije sanirana u ravan, ali ne i horizontalan položaj. Sukladno geomehaničkom elaboratu, razina podzemne vode uočena je na 7,7m do 8,0m. Na istočnoj strani objekta nalaze se dva slivnika oborinske vode, te jedan sa sjeverne strane. Oborinske vode s krova sustavno se odvode.

Prve pukotine pojavile su se 2007. godine. Pukotine su s unutarnje strane zidova objekta vidljive, ali minimalne, nešto izraženije na stubištu, no odvajanje objekta na dilataciji sa susjednim objektom je u vrijeme pregleda bilo, prema procjeni, do čak 15,0 cm pri vrhu objekta, dok u razini tla nije vidljivo odvajanje objekata, što znači da se čitavi objekt naginje u smjeru istoka.

Vrsta usluge: Sanacija temelja
Opseg radova: 47 m’
Trajanje radova: 4 dana
Godina: 2013.

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.