Tvornička hala

Tvornička hala dimenzija 50,0 x 20,0 m sagrađena je 1980. Primarna struktura sastoji se od AB skeleta. Glavni dio nosive konstrukcije formira osam stupova (četiri sa svake strane hale). Visina hale je oko 10 m. Hala je dio većeg proizvodnog pogona, koja proizvodi high-tech elektroničke uređaje. Prenamjena hale za novu proizvodnu liniju zahtjeva povećanu nosivost tla.

Temelji objekta

Stupovi nosive konstrukcije temeljeni su na AB temeljima samcima. Uz dva temelja samca vršeni su iskopi radi utvrđivanja geometrije temelja. Geometrija svakog pojedinog temelja je 2,7 x 2,7 m. Dubina temeljenja je 1,5 m. Statičko opterećenje temelja prije intervencija je iznosilo 140 kN/m2. Investitor je planirao postavljanje dizalice nosivosti  20 tona koja bi tijekom upotrebe razvijala dinamičko opterećenje od 220 kN/m2. Postojeće temeljno tlo nema dovoljnu nosivost, te je bilo potrebno povećati nosivost temeljnog tla.

Sastav tla

Na području zahvata provedeno je sondiranje na tri mjesta. Pregled tla je pokazao da gornji sloj čini umjetni nasip do dubine od 2,8 m. Nasip je formiran od nekoherentne mješavine materijala, kao što su rudnička pljeva, dolomitni šljunak, komadi opeke i organski ostataci. Ispod nasipa se nalazi dolomitni šljunak i pijesak, te mjestimično glina, bazu čini stijena (dolomit). Baza je neujednačena i ima strme padine prema rijeci Idrijci, čiji kanal je udaljen oko 30 m.

Konsolidiranje tla Geoplus smolom

Investitor je na osnovi statičkog izračuna zahtjevao povećanje nosivosti temeljnog tla za barem 40%. Kako bi se udovoljilo zahtjevima Uretekovi stručnjaci su uz svaki temelj samac izveli četiri bušotine kroz koje su injektirali ekspanzivnu geotehničku smolu Geoplus. Geoplus smola je injektirana neposredno ispod temelja u količinama koje su izračunate na temelju računalnog modela. Reakcija smole precizno je nadzirana računalno kontroliranom pumpom. Nosivost tla je povećana u skladu sa zahtjevima, a jedan stup je i podignut za 0,5 mm. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Vrsta usluge: Sanacija temelja
Opseg radova: 8 nosivih stupova.
Trajanje radova: 2 dana.
Godina radova: 2010.

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.